Af Line Posselt og Erik Harr, direktører og ledere af www.dincamino.dk

   
Ledelse er en vanskelig disciplin. Ikke mindst, fordi en leder ofte skal trække på så mange facetter af sine kompetencer og i hverdagen træffe flere forskellige slags beslutninger. Samtidig skal der tages hensyn til medarbejdere, ejere og eksterne interessenter. Og en helt masse andet.

Ja, det er ikke så mærkeligt, at mange ledere kan følge et vist pres i hverdagen. Og endvidere – over tid – gøre det nødvendigt, at lederen træder lidt til siden, søger ind ad og tænker over, hvad der egentlig er retningen i ens lederskab.

Vi har erfaret, at når vi tager ledere ud i naturen på vandretur, så skaber vi nogle helt unikke rammer for, at ledere kan se deres lederskab i perspektiv. Det sker fordi, der er nogle helt centrale værdier fra vandringen, som giver mening i forhold til lederskabet. Vi kalder dem de 8 kompasværdier.

En af dem handler om retning. Vi går aldrig på vandretur uden at have en retning. Ellers ved vi ikke, hvor vi skal hen. Sådan er det også i lederskabet. Det er afgørende, at man kan sætte en retning, der fungerer både i og uden for organisationen. Derfor er det nødvendigt at udfordre sig selv på, hvor god man egentlig er til at sætte retning. For hvis ikke det er tydeligt for både en selv og sine omgivelser, er det svært at komme fremad.
Samtidig er ledere hele tiden nødt til at tage bestik af de faktiske forhold. Selv når der er lagt en plan og udstukket en retning, er lederen nødt til at håndtere det uforudsete og navigere i det. Derfor ser vi også indgående på de redskaber, ledere bruger, når de skal navigere og lave nye løsninger. Improviserer de? Tænker de logisk – eller lader de følelserne råde? Indeholder det uforudsete en række muligheder, skaber det frygt – eller er det mest til besvær? Evnen til at navigere behændigt er samtidig evnen til at overleve. Som leder, og som virksomhed eller organisation.

Vandring indebærer også, at vi går på opdagelse og udforsker steder, vi ikke har været før. Det er godt og sundt at gå på opdagelse, og rigtig mange ledere glemmer det i deres hverdag. Og så bliver tingene gjort på samme måde som i går. Det er vigtigt, at vi går på opdagelse og en gang imellem giver os selv mulighed for at blive ført nye steder hen. Din egen nysgerrighed kan i den forbindelse være en inspirationskilde.

Nysgerrigheden er vigtig, fordi den er en af vores mest livgivende motivationsfaktorer. Vi er ofte meget nysgerrige som børn og unge, men glemmer den måske lidt i vores travle hverdag og lederliv. Hvor ofte tillader du dig som leder at være nysgerrig? I forhold til dig selv og det, du egentlig vil? I forhold til andre, og hvad de har af holdninger og ideer? Ender det lidt for ofte med, at det er så er de eksterne konsulenter, der får lov til at udvikle det nye og det kreative? Nysgerrigheden er super vigtig, og sådan er det også med vores sanser.

I vandringen bruger vi vores sanser. Heldigvis, for ellers kan vi lige så godt blive hjemme. Med sanserne åbne i det personlige lederskab bliver vi bedre til at registrere, hvad der sker omkring os. At sanse responderer i høj grad på omgivelserne. Og for at kunne forstå vores omgivelser, er vi nødt til at udvikle og hele tiden skærpe vores sanser, så vi ikke bliver hjemmeblinde.

Refleksion. Vi vandrer – også for at få tid til at tænke os om. På vores ture giver vi deltagerne stilheden og muligheden for refleksion. Vi giver tid til refleksionen, fordi den ofte mangler i hverdagen. Og fordi refleksionen er den stille energikilde, der ofte gør, at vi kan træffe de rigtige valg. Ved at lade tankerne vandre og tvinge os selv til at reflektere over, hvordan vi reflekterer, kan vi lære mere af os selv og dele vores erfaringer hinanden.

Det hænger lidt sammen med den næste kompasværdi, som vi har fået meget ud af at arbejde med: Langsomhed. Fra vores hverdag har de fleste af os masser af erfaring med, at hastighed og det at rykke frem i sprint er vigtigt. Men langsomheden – på de rigtige tidspunkter – er det også. Har du gode erfaringer med ikke at handle lige med det samme, men at lade tiden arbejde for dig? Når vi vandrer, bevæger vi os roligt af sted, og det gør, at vi opdager ting, vi ellers ikke gør. At arbejde med langsomheden som princip, kan være en provokation, men virkelig være med til at nuancere vores beslutningsproces.

For selvfølgelig skal vi som ledere træffe beslutninger. Vi kan ikke bevæge os uden at træffe valg. Vi kan ikke lede uden at være beslutningstagere. Men beslutninger kan tages på mange måder. Og ved at arbejde rundt om de forskellige kompasværdier, kan vi blive klogere på os selv som beslutningstagere.

Som i så mange andre facetter af livet, er det ikke andre, der for alvor kan eller har ansvaret for at flytte dig selv. Det skal du selv. Også som leder. Men du kan blive hjulpet på vej. For at være en stærk leder skal du ikke bare kende en masse ledelsesredskaber. Det er også vigtigt, at du finder din egen vej i dit lederskab.