Kompasværdier

Din Camino bygger på otte grundlæggende kompasværdier. Værdier, der er hentet fra vandringen og som giver mening i lederskabet.

Hvis du eller I har lyst, kan vi bruge én eller flere af værdierne i vores arbejde.

Nysgerrighed 

Nysgerrigheden er vigtig, fordi den er en af vores mest livgivende instinkter. Vi er ofte meget nysgerrige som børn og unge, men glemmer den måske lidt i vores travle hverdag og lederliv. Hvor ofte tillader du dig at være nysgerrig? I forhold til dig selv og det, du egentlig vil? I forhold til andre, og hvad de har af holdninger og ideer? Jeg vil gerne arbejde med din nysgerrighed, fordi den kan bringe dig et interessant sted hen. 

Retning 

Vi går aldrig på vandretur uden at have en retning. Ellers ved vi ikke, hvor vi skal hen. Sådan er det også i lederskabet. Det er afgørende, at du kan sætte en retning, der fungerer både i og uden for din organisation. Jeg udfordrer dig på, hvor stærk du er til at sætte retning, og hvor god du er til at kommunikere den. Hvordan du følger den i hverdagen og på den længere strategiske bane.  

Opdagelse 

Vandring indebærer, at vi går på opdagelse og udforsker steder, vi ikke har været før. Det er godt og sundt at gå på opdagelse; også der hvor det ikke nødvendigvis ser dramatisk ud. Hvordan har du det med at gå på opdagelse? Er det vigtigt for dig at opdage andre ting, end du plejer? Er du god til det – og kunne du godt tænke dig at blive endnu bedre? 

Navigation 

I vores roller som ledere er vi hele tiden nødt til at tage bestik af de faktiske forhold. Selv når vi har lagt en plan og udstukket en retning, er vi nødt til at håndtere det uforudsete og navigere i det. Jeg ser på de redskaber, du bruger, når du skal navigere og lave nye løsninger. Improviserer du? Bruger du din logiske sans? Indeholder det uforudsete for dig en række muligheder – eller er det mest til besvær? 

Sansning

I vandringen bruger vi vores sanser. Heldigvis, for ellers kan vi lige så godt blive hjemme. Sådan er det også i lederskabet. Hvis ikke vi løbende registrerer, hvad der sker omkring os, er vi hjemmeblinde. Så vi er nødt til at udvikle og hele tiden skærpe vores sanser. Jeg arbejder med dine sanser, så du skærper dem. Og bliver bedre til selv at arbejde med dem.  

Refleksion 

Vi vandrer – også for at få tid til at tænke os om. Vi skal bruge tiden til at reflektere. Du eller I får stilheden og muligheden for refleksionen. Vi taler efterfølgende om, hvad hver enkelt får ud af at have tid til at lade tankerne vandre. Hvordan I reflekterer, og hvad I reflekterer over, når I gør det. På den måde lærer vi mere om dig, og du af dig selv. 

Langsomhed

Når vi vandrer, bevæger vi os roligt afsted. Ligesom hastighed og sprint er vigtigt i ledelse, er også langsomheden værdifuld. Som ledere skal vi ofte træffe hurtige beslutninger. Men har du prøvet nogle gange at gøre tingene lidt langsommere? Der, hvor det faktisk kan lade sig gøre, og hastigheden ikke er en absolut nødvendighed? Jeg vil forsøge at lære dig at bruge mere tid på at tænke dig om. Vi arbejder med langsomheden som princip, og hvad den betyder for vores beslutningsproces. 

Beslutning

Lige gyldigt hvad, skal vi træffe beslutninger. Vi kan ikke bevæge os uden at træffe valg. Hele tiden. Vi kan ikke lede uden at være beslutningstagere. Men beslutninger kan tages på mange måder. Vi taler om dine styrker og svagheder som beslutningstager og bruger de andre syv værdier til at perspektivere netop denne problemstilling.