Ledersparring

Ledersparring hos Din Camino opbygges efter dine eller jeres behov.

Nogle af de typiske elementer, der indgår i vores forløb er:

 • Afdækning af de fokusområder, som er vigtigst for dig eller jer
 • Introduktion til Din Caminos metodeunivers, hvor vi arbejder med forskellige samtaleformater for at få det bedste frem i dig eller jer
 • Ledertræet. Modellen har fokus på det personlige lederskab, og hvordan lederen kan bruge sin egen person, historie og ønsker bedst.
  Læs mere her:
  https://www.lederweb.dk/artikler/ledertraeet-som-udviklingsmodel/
 • FACET5 personlighedstræk. Den mest valide og  forskningsbaserede metode til at afdække personlighedstræk, Analysen udarbejdes og gennemgås.
  Læs mere her:
  https://www.facet5global.com/DK/_Whatisfacet5.html
 • Din Caminos Kompasrose udarbejdes hen i forløbet. Kompasrosen er en samlet rapport om dig samt en guide til de handlinger, der kan styrke dit arbejdsliv.

  Løbende kan der være konkret sparring om aktuelle udfordringer af mere operativ, taktisk eller strategisk karakter.